Máme otevřeno denně od 08:00 do 16:00
cs

Jaký je význam whistleblowingu? Jaké povinnosti Vám přinese zákon o ochraně oznamovatelů?

27.04.2023

💡Whistleblowingem se označuje oznámení neetického chování kolegy, šikany spolužáka, nespravedlivého zacházení nebo trestného činu.

Whistleblowing - Jak oznámit nepravosti a přinést změnu

Whistleblowing se týká situace, kdy zaměstnanec či jiná osoba v organizaci odhalí nějaké nepravosti, například korupci, porušení zákona nebo etických norem. Toto chování pak ohlásí, a to buď interně, tedy ve své organizaci, nebo externě, tedy médiím či úřadům.

🏛️ Whistleblowing má svůj původ již v antických civilizacích, kdy se oznamovaly nepravosti v římském senátu či v anglickém parlamentu. Nicméně, samotný pojem whistleblowing vznikl až v 70. letech 20. století v USA, kdy se začal používat v souvislosti s odhalováním korupce v americké vládní správě. 

Od té doby se whistleblowing stal důležitým nástrojem pro odhalování korupce, podvodů, porušování lidských práv, ohrožování životního prostředí a dalších společensky nežádoucích aktivit po celém světě. Zatímco v USA je whistleblowing běžnou praxí, v Evropě si stále své místo hledá a rozvíjí se postupně pomocí nových zákonů a směrnic. 👨‍⚖️

Jedním z nejznámějších případů whistleblowingu je kauza Edwarda Snowdena, bývalého pracovníka agentury NSA, který v roce 2013 odhalil rozsáhlý systém sledování a odposlechů občanů USA a dalších zemí. Tato zpráva vzbudila celosvětovou pozornost a vedla ke změnám v praxi amerických zpravodajských služeb.

Jaký má whistleblowing přínos pro zaměstnavatele a zaměstnance?

➡️ zaměstnavatel může rychle identifikovat problémy a přijmout opatření, která vedou k jejich řešení a zlepšení firemní kultury a reputace organizace. Tím se snižuje riziko právních a finančních následků spojených s neetickým jednáním a zvyšuje se transparentnost celého podniku.

➡️ Pro zaměstnance zase zákony o ochraně oznamovatelů znamenají ochranu proti odvetě ze strany kolegů, například ve formě výpovědi. Dávají mu také možnost upozornit na nepravosti a pomoci změnit nefunkční systém. To vše může přinést nejen individuální prospěch, ale také přispět k celkovému zlepšení pracovního prostředí a kultury v organizaci.

Koho se zákon o whistleblowingu týká?

💡Mezi povinné subjekty, kteří budou muset zavést nástroje na whistleblowing, spadají především všichni zaměstnavatelé, kteří mají alespoň 50 zaměstnanců. Dále pak banky, pojišťovny, veřejné instituce nebo organizace v oblasti finančního trhu.

✅ S modulem NNTB přímo ve Vaší JOBce máte možnost se včas dozvědět o podvodech a šikaně v práci, nebo jim rovnou předejít. Anonymně, online a hlavně bezpečně. 🙎‍♀️💁‍♂️

Tento modul funguje jako online schránka důvěry. Zaměstnanci ve firmách mohou odesílat anonymní podněty a s pověřenou osobou řešit cokoliv, o čem není snadné mluvit osobně. Je to jednoduchý a bezpečný nástroj pro budování etické firemní kultury, řešení whistleblowingu a odhalování šikany.

❓Setkali jste se ve svém zaměstnání s nějakým nekalým jednáním, nebo šikanou? Měli jste možnost to oznámit, nebo jste se báli? 

Děkujeme za Vaši pozornost a brzy zase na viděnou. 🙋🏻‍♀️