Certifikace aplikace JOBka

27.10.2022

Chceme, aby i naši klienti měli jistotu, že jejich zakázky jsou ve správných rukou. Splňujeme nejnáročnější kritéria na kvalitu výroby dle ISO 9001 a ISO 27001

Jsme certifikovanou společností dle mezinárodně platného standardu ISO 14001, protože nám záleží na životním prostředí.

Certifikace společnosti dle ISO 27001

  Jsme certifikovanou společností dle mezinárodně platného standardu ISO 27001 (bezpečnost informací). Splňujeme přísné požadavky na bezpečnost dat. Data našich klientů a jejich zaměstnanců jsou spravována v souladu s příslušnými předpisy.
  Díky certifikaci ISO 27001 deklarujeme, že:

 • Data, osobní údaje, fotografie a další informace z mobilních telefonů zaměstnanců jsou v naprostém bezpečí.

 • Veškerá data mimo aplikaci JOBka v mobilních telefonech zaměstnanců nejsou společnosti JOBka k dispozici.

 • Žádná data nejsou využívána k reklamním, komerčním ani jiným účelům bez svolení uživatele.


Certifikace společnosti dle ISO 14001

  Jsme certifikovanou společností dle mezinárodně platného standardu ISO 14001 (snižování negativního dopadu našich činností na životní prostředí). Naším cílem je zlepšení životního prostředí.

  Díky certifikaci ISO 14001 deklarujeme, že:

 • Naše činnosti neovlivňují dopad na životní prostředí.

 • Naši zaměstnanci jsou seznámení s environmentální politikou životního prostředí

 • Vnímáme a sledujeme vznikající a platné zákonné požadavky, vztahující se k životnímu prostředí. Ty poté zařazujeme do svých firemních procesů.

 • Certifikace společnosti JOBka ke stažení zde:
  Certifikace PDF v českém jazyce
  Certifikace PDF v anglickém jazyce
  Certifikace PDF v německém jazyce

Certifikace společnosti dle ISO 9001

  Jsme certifikovanou společností dle mezinárodně platného standardu ISO 9001 (záruka kvalitních služeb). Zavedený systém managementu jakosti zaručuje důvěryhodné vztahy s našimi zákazníky i dodavateli.
  Díky certifikaci ISO 9001 deklarujeme, že:

 • Naše služby a produkty poskytujeme zákazníkům v nejvyšší možné kvalitě.

 • Spokojenost zákazníka a naplnění jeho požadavků a očekávání ve stanovených termínech

 • Analyzujeme rizika, příležitostí a trvalým zlepšováním se snižuje počet reklamací a kazů našich služeb.

 • Certifikace společnosti JOBka ke stažení zde:
  Certifikace PDF v českém jazyce
  Certifikace PDF v anglickém jazyce
  Certifikace PDF v německém jazyce